XXXII KYRÖNJOKI-MARATON 29.04.2017

                             Anvisningar till maratonare

Anmälan:       kl 09:00 – 11:00

Start:                    ALLA KLASSER STARTAR GEMENSAMT kl 12:00

                      Möjlighet för långsammare helmaratonare (tid över 5 - 6h) att starta kl 10:00.

                      Start i förväg gäller ändast helmaraton motionklassen och måste anmäla sig i förväg.

                      Anmälda på plats samt deltagare i tävlingsklassen kan ej starta i förväg.

                     OBS! I förväg startare måste sköta sin egen underhåll tills kl 12:00.

                     Organisatörens underhållspunkter betjänar längs med rutten f.o.m. kl 12:00.

 

Rutt:               Varvdistans 10.549 km. Maratonare fyra varv, halv maratonare två varv och joggar ett

                        varv.      Längs med rutten finns distansinformation och vägvisare.

                      

Underhåll:      Längs med rutten finns tre underhållspunkter som betjänar f.o.m. Kl 12:00            

                      Vid punkterna serveras vatten, saft, sport-dryck, saltgurka, russin och banan.

                       Vid mål serveras vatten och saft i sport-restaurangen.

 

Löpning/         Längs med vägens vänstra kant. Följ trafikreglerna!

Gång:              Längs med rutten är Ni på eget ansvar!

                        Första hjälp bil finns längs med rutten.

 

Info:               Informationsdisken finns I ungdomsföreningens tambur.

                       Egna drycker och mat som skall lämnas till underhållspunkterna lämnas vid info

                       disken senast kl 11:30.

Avbrytning:    Nummerlappen lämnas åt service personalen vid mål.

                        Ni får medalj även om Ni avbryter loppet.

 

WC:                I UF:s tambur  och even ute för män.

 

Klädbyte/        Män byter om i UF:s källare och kvinnorna på scen. Rutten märkt för

 Dush:              kvinnorna till dush från scen.

Prisutdelning:  Halv maratonare kl 14:30 och maratonare kl 16:00.

Joggare:           Kontrollera er möjliga pris genast när ni kommit i mål vid prisutdelnings bordet

.Restaurang:      På UF:slokal kl 09:00 – 17:00, på gård finns en grill.

Efterskötsel:  på finska email: esa.vedenjuoksu(at)kyronjokimaraton.com

      på svenska: juha.konttas(at)netikka.fi     044-0974544

        TREVLIG MARATON TILL ER ALLA !